Welcome to Setswana.co.za

Boatla
   /boa-tla /

Grammar:verb

Clumsiness

Carelessness

Proverb: Kgatlhantsha makgatlha a sa le kgakala, a atamela boatla bo a tsena : It is better to prepare early for rainy daysSearch More Words Dictionary