Welcome to Setswana.co.za

Feta
   /fi-ta /

Grammar:verb

To pass by

To pass

To surpass

Proverb: Dipeba di tsogetse badisa nageng, tsa feta tsa ja bo rraabo kwa gae : Parents will pay for their childrens crimes

Proverb: Ga le ka le feta kgomo la tlhaba motho : It is better to sell a cow to save a life

Proverb: Kgabutle ga a ke a feta fa gaabo a re go tlala : A person does not ignore their own family

Proverb: Ngwaga o sa nthateng feta ke je : Ring out the old, ring in the new

Proverb: Nkgasa-kgasa ka pela, dia feta kwana tse di tona tsoo raMakaba : Convince me before I change my mind

Proverb: Nonyane e nnye seatleng, e feta tse di fofang : A bird in hand is worth two in the bush

Proverb: Tshukudu e feta marwana, pounama di botlhoko : When one breaks a habit, there may be something wrong

Proverb: Tshukudu e fetang maokana, pounama di botlhoko : When one breaks a habit, there may be something wrong

Proverb: Tshukudu e ga e ke e tswa sekgweng fela, ea bo e utlwile botlhoko : One who says certain words, then there is a reason

Proverb: Tshukudu e senang ngwana e ikisa mokgobeng : One with no servant has to carry his own load

Proverb: Tshukudu e tonanyana ga e ke e etelelwa ke e namagadi pele : A man if present is supposed to be the head of the household

Proverb: Tshukudu kwa gobe e isiwa ke namane : Children often put their parents in trouble

Proverb: Tshukudu ya ga ka : My beloved friendSearch More Words Dictionary