Welcome to Setswana.co.za

Fokoletsa
   /fo-ko-le-tsa /

Grammar:verb

To diminish for

Proverb: Ya ja mofoka, ya fokoletsa tse dingwe : A rotten potato spoils the whole bagSearch More Words Dictionary