Welcome to Setswana.co.za

Bohudisho
   /bo-hu-di-sho /

Grammar:noun

A grazing placeSearch More Words Dictionary