Welcome to Setswana.co.za

Bashwagadi
   /ba-sh~wa-ga-di /

Grammar:noun

Widowers

WidowsSearch More Words Dictionary