Welcome to Setswana.co.za

Dikgokong
   /di-kgo-kong /

Grammar:noun

WildebeastsSearch More Words Dictionary